Over Kinderpalliatieve zorg

Palliatieve zorg voor kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en voor hun gezinnen.

Deze zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten van zorg en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Voor alle informatie over Kinderpalliatieve zorg zoals bijvoorbeeld over het landelijk Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg; Richtlijnen; Zorgplannen; Consultatie; Financiën klik hier.

Omdat deze website gericht is op het regionale palliatieve zorgaanbod vermelden wij hier nog iets meer informatie over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noordoost Nederland.

Nederland heeft zeven regionale Netwerken Integrale Kindzorg. Samen is er een landelijke dekking en alle zeven NIK werken ook nauw met elkaar samen. De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners. Deze ondersteuning is gericht op het gewone leven en het terugbrengen van de rust en balans in het gezin. NIK legt de verbinding met en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind en het gezin. Daarnaast adviseert NIK rondom bekostiging en de juiste loketten in een gemeente. Binnen elk netwerk is de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders, zorgprofessionals en (zorg-)organisaties.

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost Nederland

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noordoost is er voor gezinnen in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel.

Als je in Noordoost Nederland woont en je kind krijgt bijvoorbeeld zorg in een ziekenhuis elders in Nederland, dan zijn zij er dus ook voor je.

Er zijn veel organisaties aangesloten bij dit NIK. Denk bijvoorbeeld aan het Beatrix kinderziekenhuis van het UMC Groningen, het Kinder Comfort Team aldaar, artsen voor verstandelijk gehandicapten, revalidatiecentra, kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers.

Kijk voor meer informatie over NIK Noordoost Nederland op de website. Op deze website kunt u ook gericht zoeken naar lokale hulpverleners en organisaties in de regio Salland. 

Contact