Open Casuïstiekbespreking Zaanstreek-Waterland - Stoppen met eten en drinken in de palliatieve fase

  • Datum 25-06-2024
  • Tijd 19:00-20:30 uur (inloop van 18:30 uur)
  • Locatie Evean Zorg, Waterlandplein 5, 1441 RP Purmerend
  • Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio Zaanstreek Waterland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Ook (huis)artsen, verpleegkundigen als POH-ers ouderenzorg en wijkverpleegk.
  • Kosten Gratis met accreditatie
  • Uiterste inschrijfdatum 18-06-2024
  • Beschikbare plaatsen 19 van de 25

De vraag die centraal staat tijdens de bijeenkomst:

Palliatieve zorg bij cliënten die in de laatste fase van hun leven stoppen met eten en drinken

Chantal du Perron zal de bijeenkomst begeleiden.

Doel: Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Zaanstreek Waterland.

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Zaanstreek Waterland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen (huis)artsen, verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie: Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

 

Bekijk hier de uitnodiging.

Nieuwsbrief en contact