Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over (terminale) palliatieve zorg worden besproken. Bestemd voor mensen met een ongeneeslijke  ziekte, hun naasten en andere belangstellenden. Samen met lotgenoten kunnen er ervaringen uitgewisseld worden, ook is het mogelijk om luisterend aanwezig te zijn.

 

Bijeenkomsten Café Doodgewoon

In de agenda op deze website vindt u de data van de Cafés Doodgewoon in de regio en de onderwerpen die worden besproken. 

Voorbeelden van bijeenkomst Café Doodgewoon Zaanstreek-Waterland

  • Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseerde in maart een Café Doodgewoon met als onderwerp De Bucketlist.

Als het einde nadert kan de behoefte ontstaan nog 1 dag samen met je geliefde naar die speciale plek van vroeger te gaan. Of nog 1 keer naar Artis met de kleinkinderen. Of nog 1 dagje naar het strand. Ook kan er de behoefte zijn jouw levensverhaal te vertellen voor de camera. Zodat je iets wezenlijks achterlaat voor vrienden en familie. Dit kan zowel jouzelf als je naasten tot troost en steun zijn.

Bekijk de video.

 

  • Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseerde in juli een Café Doodgewoon met als onderwerp 'Zingevingsvragen in de palliatieve fase'.

Bekijk de video

 

  • Op de bijeenkomst Café Doodgewoon Zaanstreek-Waterland van 8 juni werd het onderwerp ‘Cultuurverschillen rond het levenseinde’ besproken.

Iedereen die met terminale (palliatieve) zorg te maken heeft of hierin geïnteresseerd is was welkom op deze bijeenkomst, een initiatief vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland bij Anna's huis, Centrum voor Leven met en na Kanker. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen beantwoord, ervaringen gedeeld en informatie uitgewisseld door de aanwezigen. Het werd een openhartige avond met respect voor verschil en begrip voor andere zienswijzen.

Bekijk de video

Nieuwsbrief en contact