Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over (terminale) palliatieve zorg worden besproken. Bestemd voor mensen met een ongeneeslijke  ziekte, hun naasten en andere belangstellenden. Samen met lotgenoten kunnen er ervaringen uitgewisseld worden, ook is het mogelijk om luisterend aanwezig te zijn.

 

Bijeenkomsten Café Doodgewoon

Woensdag 17 januari 2024 - Theater van de laatste dagen in Hospice Alkmaar.

Meer informatie

 

Voorbeelden van bijeenkomst Café Doodgewoon Zaanstreek-Waterland

  • Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland organiseerde een Café Doodgewoon met als onderwerp 'Zingevingsvragen in de palliatieve fase'.

Bekijk hier de video.

 

  • Op de bijeenkomst Café Doodgewoon Zaanstreek-Waterland van 8 juni werd het onderwerp ‘Cultuurverschillen rond het levenseinde’ besproken. Iedereen die met terminale (palliatieve) zorg te maken heeft of hierin geïnteresseerd is was welkom op deze bijeenkomst, een initiatief vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland bij Anna's huis, Centrum voor Leven met en na Kanker. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen beantwoord, ervaringen gedeeld en informatie uitgewisseld door de aanwezigen. Het werd een openhartige avond met respect voor verschil en begrip voor andere zienswijzen.

Bekijk de video

Nieuwsbrief en contact