Nationaal Congres Palliatieve Zorg (NCPZ)

  • Datum 10-10 / 11-10-2024

Het is dit jaar alweer de 10e keer dat Palliactief dit congres organiseert.

Het congres is een moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau ontmoeten en vooral van gedachten kunnen wisselen, inspiratie opdoen en resultaten kunnen presenteren van ieders bevindingen. 

De programmacommissie heeft dit jaar weer een uitdagend programma samengesteld, met als thema:  ‘Toekomstbestendige Palliatieve Zorg: Samen Sterker’

 In de bijlage de eerste nieuwsbrief met informatie over onder andere de key note sprekers (Jan Kremer, Roos de Jonge, Merel Visse, Jeroen Hasselaar en Egge van der Poel) en de afsluitende sessie op donderdag 10 oktober, 'Schop de Heilige Huisjes omver'. 

Programmasuggesties en abstracts kunnen uiterlijk 1 mei ingediend worden via de link in de Nieuwsbrief.

Last but not least, sinds het NCPZ van 2020 een terugkerende gebeurtenis, de 'Palliactief Award'. Een tweejaarlijkse prijs die toegekend wordt aan een collega die een prominente en fundamentele bijdrage levert/ heeft geleverd aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland. In de nieuwbrief een link naar de criteria en de procedure om iemand te nomineren.

Meer informatie over het congres is hier te vinden.

Nieuwsbrief en contact