Expertbibliotheek toolkit

NPZA-banner-expertbibliotheek.png

De expertbibliotheek is een vrijblijvend, aanvullend onderwijsmiddel. AIOS die gebruik maken van de expertbibliotheek ‘lenen’ een expert, waarmee ze in gesprek gaan om een specifieke leervraag te beantwoorden.  Hieronder vind je alle word-documenten van de toolkit. Wij hopen dat de toolkit ondersteuning biedt om zelf met de expertbibliotheek aan de slag te gaan.

Downloads toolkit

De toolkit in word-documenten:

Contact en nieuwsbrief