Aandachtsvelder / teamtaak palliatieve zorg

Samenvatting

Het NPZA heeft een visie op deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Onderdeel van deze visie is de positionering van de aandachtsvelder palliatieve zorg in de organisaties. 

De aandachtsvelder palliatieve zorg of verpleegkundig/verzorgende met teamtaak palliatieve zorg zijn de spil op de werkvloer waar het gaat om palliatieve zorg. Zij vervullen een train de trainersfunctie en nemen initiatief tot verbetertrajecten op de afdelingen en teams in de organisaties. Door het scholen van deze (relatief kleine) groep op inhoud én rol/taakopvatting wordt grote impact bereikt voor de gehele organisatie en zal de rol van aandachtvelder worden bestendigd.Afbeelding1.png


Visie op deskundigheidsbevordering

 

Training; Rol van aandachtsvelder palliatieve zorg

Twee keer per jaar wordt er een training gestart, één in het voor- en één in het najaar. Een training bestaat uit drie bijeenkomsten. Maar dit is niet alles. We blijven de getrainde aandachtsvelders ondersteunen door het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst om elkaar te blijven ontmoeten en kennis en ervaring te blijven delen. We bieden theoretische verdieping aan door het organiseren van casuïstiekbesprekingen. We delen kennisboxen die gebaseerd zijn op het kwaliteitskader palliatieve zorg zodat aandachtsvelders kennis die zij hebben opgedaan makkelijk kunnen delen met collega's.  
Meld je aan via deze link 

Kennisboxen

Kennisbox.pngWij ontwikkelen kennisboxen aan de hand van de domeinen van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Deze kennisboxen maken we om te inspireren en kennis over palliatieve zorg op een laagdrempelige manier te verspreiden onder collega's, in teams of organisaties. Aandachtvelders palliatieve zorg van ons netwerk ontvangen de boxen Wij hopen hen hiermee te helpen in het delen van de kennis die zij hebben opgedaan. 

Kennisbox - Zingeving en Spiritualiteit is één van de kennis- en werkvormenbox. Heb je er vragen over, neem dan contact met ons op. 

Interviews

Afsluitende bijeenkomst

Onderzoek

Jojanneke van Staveren won de Anna Reynvaanbeurs. Met deze beurs kon zij onderzoek doen naar de impact van de training en het trainingsprogramma. 
Lees hier het juryrapport.

Contact en nieuwsbrief