PaTz

Een PaTz groep heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen (en andere disciplines) te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg bij patiënten die in de thuissituatie verblijven toeneemt.  Het netwerk streeft ernaar om het aantal PaTz groepen uit te breiden. Hieronder vindt u voorbereidende informatie die u kan ondersteunen bij de afweging om een PaTz groep te beginnen.

Een PaTz groep starten, neemt u dan contact op met: 

PaTz groepen in de regio 

Overzichtvan de PaTzgroepen in de regio. 

Contact en nieuwsbrief