Palliantie projecten

Het netwerk doet actief mee aan diverse Palliantieprojecten. Hieronder de projecten die momenteel plaatsvinden
Klik hier voor het overzicht wie aan welk project meedoet: PDF

CURA 

Met de CURA-methodiek kun je op een laagdrempelige wijze kennis en vaardigheden ontwikkelen om morele dilemma’s te signaleren en te bespreken. 
Lees verder over dit implementatieonderzoek  

Lees verder over de voortgang in de regio

In gesprek met de burger  

Het organiseren van informatieavonden over het levenseinde voor ouderen en hun naasten of mantelzorgers in hun buurt. Dit project draagt bij aan bewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandelingen in de laatste fase van het leven in de regio Amsterdam. 
Lees meer over dit implementatieonderzoek  

Lees verder over de voortgang in de regio

ON2 

De Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2).Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor de behoeften van de naasten van alle patiĆ«nten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. 
Lees meer over dit implementatieonderzoek

Lees verder over de voortgang in de regio  

Intimiteit en seksualiteit  

De implementatie van een gecombineerde interventie aan gesprekshulpmiddelen; de Lastmeter en PLISSIT. Op deze wijze kun je inzicht krijgen in psychosociale zorgbehoeften, intimiteit en seksualiteit en lukt het dit bespreekbaar te maken en waar nodig vervolgacties ondernemen.  
Lees meer over dit implementatieonderzoek

Lees verder over de voortgang in de regio

Contact en nieuwsbrief