Palliantie projecten

Het netwerk doet actief mee aan diverse Palliantieprojecten. Hieronder de projecten die momenteel plaatsvinden en de projecten die zijn afgerond.
Klik hier voor het overzicht wie aan welk project meedoet: PDF

Implementeren van transmurale samenwerkingsafspraken

In dit consortiumbrede project worden in de afzonderlijke netwerken palliatieve zorg samenwerkingsafspraken tussen de 1e, 2e en/of 3e lijn gemaakt op het gebied van proactieve zorgplanning. Deze worden vervolgens geïmplementeerd. Lees verder over dit implemenatieonderzoek.

Lees verder over de voortgang in onze regio

Archief

CURA 

Met de CURA-methodiek kun je op een laagdrempelige wijze kennis en vaardigheden ontwikkelen om morele dilemma’s te signaleren en te bespreken. Lees verder over dit implementatieonderzoek of Lees verder over de regio

In gesprek met de burger  

Het organiseren van informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen en hun naasten of mantelzorgers in hun buurt. Lees meer over dit implementatieonderzoek of Lees verder over de regio

ON2 

De Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2). Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor de behoeften van de naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Lees meer over dit implementatieonderzoek of Lees verder over de regio  

Intimiteit en seksualiteit  

De implementatie van een gecombineerde interventie aan gesprekshulpmiddelen; de Lastmeter en PLISSIT. Op deze wijze kun je inzicht krijgen in psychosociale zorgbehoeften, intimiteit en seksualiteit en lukt het dit bespreekbaar te maken en waar nodig vervolgacties ondernemen. Lees meer over dit implementatieonderzoek of Lees verder over de regio

Contact en nieuwsbrief