Spreken over

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven, dus waarom zouden we er niet gewoon over kunnen praten? Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde, over wensen en mogelijkheden die er zijn. Het is voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden.  

Projecten

Projecten die gaan over dit thema klik hier.

  • Weet u wat u wilt  
  • Pal in de Stad

Pal in de stad is een programma om daar met elkaar over in gesprek te gaan.
Ons doel

  • Het leven in al zijn facetten, dus ook het einde van het leven, bespreekbaar maken voor iedereen.
  • Het begrip ‘palliatieve fase en palliatieve zorg´ uitleggen en inlichten over waar mensen palliatieve zorg kunnen krijgen.
  • Een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen in de laatste levensfase en hun naasten, door palliatieve zorg op diverse manieren, aansluitend bij verschillende leeftijds- en doelgroepen, bespreekbaar te maken. 

Gesprekstarters

Kiezen en Delen

Een spel vol dilemma’s, stellingen en vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Het kan door iedereen gespeeld worden. Of je nu jong of oud bent, gezond of (ongeneeslijk) ziek. We hopen dat deze vragen je helpen om te ontdekken wat je echt belangrijk vindt. En om die keuzes te delen met je naasten en/of zorgverlener. Bestellen of meer lezen.

 

Kletspot - 'De dood uit de pot'

Dit spel is ontwikkeld in het netwerk palliatieve zorg in Friesland voor zorgmedewerkers. Het doel is om onderling in gesprek te gaan, met als (gewenst en gehoopt) gevolg dat er een opening ontstaat om eerder in gesprek te gaan met bewoners/cliĆ«nten over de laatste levensfase en de dood. Door jezelf bepaalde dingen af te vragen en door te horen wat collega’s hierover vertellen, ontstaan handvatten om dit gesprek ook aan te gaan met een bewoner. Bestellen kan.

 

 

 

Contact en nieuwsbrief