Spreken over

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven, dus waarom zouden we er niet gewoon over kunnen praten? Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde, over wensen en mogelijkheden die er zijn. Het is voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden.  

Pal in de stad

Pal in de stad is een programma om daar met elkaar over in gesprek te gaan.
Ons doel

  • Het leven in al zijn facetten, dus ook het einde van het leven, bespreekbaar maken voor iedereen.
  • Het begrip ‘palliatieve fase en palliatieve zorg´ uitleggen en inlichten over waar mensen palliatieve zorg kunnen krijgen.
  • Een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen in de laatste levensfase en hun naasten, door palliatieve zorg op diverse manieren, aansluitend bij verschillende leeftijds- en doelgroepen, bespreekbaar te maken. 

Programma 2021 – klik hier

Wizijn Pal in de Stad  

De leden van het netwerk zetten in op een brede samenwerking met diverse partijen; vanuit zorg maar ook vanuit maatschappelijke-, culturele- en de onderwijssector en het bedrijfsleven. Door brede samenwerking vanuit verschillende perspectieven hopen we gezamenlijk een jaarlijks innovatief programma te bieden.

Pal live is ons podium waarin kunst en cultuur samen komen met het thema spreken over ...

Projecten

Projecten die gaan over dit thema klik hier.

  • In gesprek met de burger  
  • Pal Live  
  • UP- gesprekken
Contact en nieuwsbrief