NPPZII

Het NPZA heeft diverse activiteiten die onder het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) vallen.  Op deze pagina vindt u de activiteiten.

- De puzzel valt niet in elkaar

Een kleinschalig project dat heeft plaats gevonden in een aantal stadsdelen van Amsterdam tussen oktober '23 en maart '24, als vervolg op de werkconferentie sociaal domein en palliatieve zorg om de samenwerking tussen het sociaal domein en dat van palliatieve zorg te stimuleren. 

Contact en nieuwsbrief