Deskundigheidsbevordering

Het deskundigheidsprogramma is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Wij zijn CRKBO- geregistreerd. 

Regionaal scholingsaanbod

Bekijk hier het actuele overzicht

Kennisboxen

Voor aandachtsvelders palliatieve zorg zijn er kennisboxen beschikbaar. Deze zijn gebaseerd op de domeinen van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en zijn geschikt voor iedereen die een werkvorm zoekt om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen. 

Samen vormen de kennisboxen het kennispalet. Het palet is nog niet compleet. We nodigen je van harte uit een bijdrage te leveren. Dus, mis je een onderwerp en / of wil jij bijdragen door je ideeën te delen met anderen? Dan horen we graag. Wil je meer weten over de boxen die beschikbaar zijn of wil je bijdragen boxen te ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.

Aandachtvelder palliatieve zorg 

De aandachtvelder palliatieve zorg is werkzaam binnen een V&V-team en beschikt over meer deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorgDe aandachtvelder is actief in het primaire zorgproces, deelt kennis over palliatieve zorg met teamgenoten, signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering van zorg. Wanneer nodig schakelt of consulteert hij/zij de juiste personen binnen en buiten de organisatie 

Ben jij aandachtvelder palliatieve zorg? Beschik jij over meer deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg en ondersteun jij je collega’s op de werkvloer? Ben je dat (nog) niet of wil jij je rol als aandachtsvelder versterken? Het netwerk kan jouw als aandachtvelder ondersteunen. Hier lees je meer over wat het netwerk voor je kan betekenen.

Overig

De complete agenda deskundigheidsbevordering (o.v.b.) voor 2024 vind je hier

Overige landelijk deskundigheidsbevordering klik hier 

Overige kennis over diverse doelgroepen waaronder GGZ, Dak- en thuislozen, kinderen etc. klik hier    

Relevante documenten  

Contact en nieuwsbrief