Deskundigheidsbevordering

Het deskundigheidsprogramma is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Wij zijn CRKBO- geregistreerd.

Regionaal scholingsaanbod

Bekijk hier het actuele overzicht

Kennispalet

Het Kennispalet is nog in ontwikkeling, zodra deze beschikbaar is zal de link hier te vinden zijn.

Aandachtvelder palliatieve zorg 

De aandachtvelder palliatieve zorg is werkzaam binnen een V&V-team en beschikt over meer deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorgDe aandachtvelder is actief in het primaire zorgproces, deelt kennis over palliatieve zorg met teamgenoten, signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering van zorg. Wanneer nodig schakelt of consulteert hij/zij de juiste personen binnen en buiten de organisatie 

Ben jij aandachtvelder palliatieve zorg? Beschik jij over meer deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg en ondersteun jij je collega’s op de werkvloer?
Het netwerk kan jouw als aandachtvelder ondersteunen. Wij bieden gerichte workshops aan.

Overig

Overige landelijk deskundigheidsbevordering klik hier 

Overige kennis over diverse doelgroepen waaronder GGZ, Dak- en thuislozen, kinderen etc. klik hier    

Relevante documenten  

Contact en nieuwsbrief