Rouw- en nazorg

Samenvatting

Een persoonlijke ervaring van een deelnemer aan de cliëntenraad van Cordaan was aanleiding voor de beleidsgroep om te onderzoeken hoe er vorm wordt gegeven aan rouw- en nazorg tijdens de dagelijkse zorgverlening. Conclusie: de kwaliteit van zorg t.a.v. rouw en nazorg hangt af van individuele zorgverleners betrokken bij de cliënt en hun naasten tijdens het hele ziekte- en stervensproces.

De beleidsgroep en leden van de netwerkbijeenkomst hebben een drietal minimale eisen geformuleerd waar iedere inwoner van Amsterdam | Diemen op mag rekenen als rouw- en nazorg aan de orde is. 
Uitgangspunt is de richtlijn rouwzorg in de palliatieve fase 

Minimale eisen

In dit document vindt u de drie minimale eisen en het onderliggende plan voor implementatie. 

Wegwijzer Rouw- en nazorg

In deze wegwijzer is verschillende informatie opgenomen. Van boeken naar organisaties die kunnen ondersteunen en van kunst naar podcast’s.

Kunstkaart met QR code

Elke naaste mag erop rekenen dat na het overlijden van de client hij/zij de kunstkaart krijgt uitgereikt of binnen 4-6 weken krijgt toegestuurd. 
Via de kunstkaart heeft de naaste toegang tot een wegwijzer rouw- en nazorg. Hierin onder andere de sociale kaart waar naasten met vragen en/of voor hulp terecht kunnen. 
De kunstkaart is te bestellen bij het NPZA via secretariaat@npza.nl

Implementatie

Betrokken organisaties bij het NPZA implementeren de minimale eisen. 
Hieronder geven we zo nu en dan een update van de stand van zaken rond de implementatie. 
 

Contact en nieuwsbrief