Ervaringsdeskundigen

Vanuit persoonlijke ervaring en kennis kunnen mensen in de laatste levensfase, naasten en nabestaanden bijdragen aan betere palliatieve zorg.

Met ons team ervaringsdeskundigen sluiten we waar mogelijk aan bij organisaties/platforms waar ervaringsdeskundigen, al samenkomen zodat ‘onze’ stem nog groter en gem√™leerder wordt. Wij denken en doen mee in het beleid, plannen en projecten van het NPZA. Dit geldt ook voor deskundigheidsbevordering, innovaties en experimenten die we met elkaar onderweg zetten.

Met elkaar zijn wij ervan overtuigd dat hoe eerder we weten wat mensen nodig hebben of waar ze tegenaan lopen, hoe groter het verschil dat we kunnen maken in het leven van mensen.

Maak kennis met ons team
Lees hier de zeven tips van het team
Vind hier het jaarplan 2023

Contact opnemen met het team ervaringsdeskundigen?

Email: ervaringsdeskundigen@npza.nl

Contact en nieuwsbrief