Werkwijze

Het Onderwijsknooppunt in Propallia is voortgekomen uit de onderwijswerkgroep die in september 2018 is gestart. De groep komt 4 keer per jaar (fysiek of digitaal) bij elkaar om met elkaar informatie uit te wisselen, verbeterplannen voor het palliatief onderwijs te maken en uit te voeren en korte lijnen naar elkaar te houden. (klik hier voor meer informatie over de inhoud en de speerpunten in dit overleg) . Daarnaast is er  1 keer per jaar een overleg tussen het management van de onderwijsinstellingen en het dagelijks bestuur van Propallia om voortgang en kaders af te spreken. Ook zijn er stevige banden met het landelijke O2PZ (Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg) programma. Leden van het Onderwijsknooppunt zijn vertegenwoordigd in 3 van de 4 werkgroepen van dit programma.

Meld je aan voor de nieuwsbrief