Gastdocentenpool

Goede palliatieve zorg is nooit alleen een ‘technische’ handeling, maar vraagt inzicht en inlevingsvermogen over wat er kan spelen op meerdere dimensies (fysiek, sociaal, psychisch en zingeving).  

Verhalen en kennis uit de dagelijkse praktijk van ervaren zorgverleners of de ervaringsdeskundigheid van patiënten of naasten inspireert studenten en zorgverleners. 

Propallia heeft een gastdocentenpool van zowel ervaringsdeskundigen als experts op een bepaald vakgebied, die graag deze kennis en ervaring delen met studenten, vrijwilligers en zorgverleners in de palliatieve zorg.

Sommige gastdocenten hebben een docentenopleiding en/of veel leservaring en kunnen dus zelfstandig een les verzorgen, anderen hebben minder leservaring en komen beter tot hun recht in samenwerking met een docent.

Bent u benieuwd hoe u een gastdocent zou kunnen inzetten of heeft u een hele concrete vraag voor een gastdocent neem dan contact op met Onderwijsknooppunt Propallia onderwijs@propallia.nl of met de netwerkcoördinator palliatieve zorg uit uw regio.

Haaglanden Sven Zeilstra
Hollands Midden Ineke Weverling 
Westland-Schieland-Delfland Belia Quak 
Zuid Holland Noord Anne Kors 

Zij kunnen samen met u kijken naar een mogelijk passende gastdocent uit de gastdocentenpool.

De kosten voor de inzet van gastdocenten verschilt; voor sommige gastdocenten is het hun werk, voor anderen is de inzet op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Meld je aan voor de nieuwsbrief