Lopend onderzoek

Oog voor Naasten

Doel

Het project Oog voor Naasten! had als doel zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen te ondersteunen in het geven van systematische zorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. Het gaat om zorg aan naasten voorafgaand aan en na het overlijden van hun dierbare om zo tot een zo goed mogelijke verwerking van het sterven van hun dierbare te komen.

Resultaten

De methodiek Oog voor Naasten! helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg. Zo is er een informatiefolder voor naasten die zorgverleners aan naasten kunnen geven. Deze folder helpt naasten in het beter zorgen voor zichzelf, in het gesprek met de zorgverlener en in het krijgen van de nodige informatie en ondersteuning. De methodiek is geïntroduceerd en geëvalueerd in drie ziekenhuizen en vijf verpleeghuizen.

Meer weten?

Bekijk meer over dit project op Palliaweb

Meld je aan voor de nieuwsbrief