In 2022 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II gestart, waarbij de Nederlandse overheid voor de periode 2022 tot 2027 €150 miljoen extra heeft uitgetrokken om de bekendheid, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Het doel van het programma is het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg en de inzet van proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal en altijd. De uitwerking van dit programma vindt plaats in de 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Propallia vormt als bovenregionaal samenwerkingsverband de verbindende schakel tussen vier regionale Netwerken Palliatieve Zorg waar de uitvoering van projecten in de praktijk plaatsvindt.

Binnen Propallia vallen de volgende Netwerken:

  1. Haaglanden
  2. Midden-Holland
  3. Westland-Schieland-Delftland
  4. Zuid-Holland Noord

Neem voor vragen of informatie over een Netwerk contact op met de netwerkcoördinator van het Netwerk. Dit zijn:

Meld je aan voor de nieuwsbrief