Patiënten- en naastenraad

Wat is Palliatieve zorg, voor wie is het en hoe is het georganiseerd? Voor welke uitdagingen komen patiënten en naasten te staan? Hoe kunnen we hen helpen problemen op te lossen?

Voor deze en andere vragen over palliatieve zorg klik hier

De Patiënten en Naastenraad (PNR)

De Patiënten en Naastenraad van Propallia bestaat uit betrokken patiënten, naasten en mantelzorgers. Onze visie waar goede palliatieve zorg aan moet voldoen is het volgende:

Wij vinden het in elke, maar met name in de laatste levensfase erg belangrijk dat mensen in hun eigenheid, met hun specifieke eigenschappen en wensen gezien en begrepen worden. Dit geldt zowel voor patiënten als voor naasten van welke leeftijd dan ook. Zo kunnen prioriteiten en behoeften van patiënten en naasten worden vertaald in passende zorg. Meestal betekent dat iets doen voor de patiënt, maar soms kan ook juist iets “laten” voor de patiënt of diens naasten van grote waarde zijn.

Door deze visie onder de aandacht van zorgverleners, zorginstellingen en onderwijsinstellingen te brengen, willen wij passende zorg voor meer patiënten en naasten bereikbaar maken. Daarnaast signaleren wij nieuwe knelpunten in de zorg voor palliatieve patiënten en denken mee over hoe deze op te lossen. Zie hier (hier LINK invoegen naar het visiedocument) voor het complete visiedocument van de PNR.

Meld je aan voor de nieuwsbrief