Producten

Snel naar:

Rapport Samen deskundig

In de periode december 2022 tot en met maart 2023 is in het Consortium Propallia het project 'Inventarisatie deskundigheid palliatieve zorg' uitgevoerd. Het doel van het project was inzicht krijgen in de beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals die werken met mensen die ongeneeslijk zijn, hun naasten en/of nabestaanden. 

In het eindrapport 'Samen deskundig - Nu en in de toekomst' wordt aan de hand van vier hoofdthema's een toelichting gegeven op de beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals in de regio Propallia:

  1. Inhoud van palliatieve zorg
  2. Deskundigheidsbevordering
  3. Organisatie
  4. Informatie en communicatie

Download hier het rapport

Toolkit 

Wil je inzicht krijgen hoeveel mensen er in je regio werken die deskundig zijn op het gebied van palliatieve zorg of één van de vier dimensies?

In een toolkit, gebaseerd op de ervaringen van het project ‘Inventarisatie deskundigheid Consortium Propallia’ uit 2023, vind je achtergrondinformatie en bijlagen van de genomen stappen.

Download hier de toolkit

De week van de Vraag

De Week van de Vraag bestaat uit jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij Propallia en de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio rond de Dag van de Palliatieve Zorg aandacht vragen voor een specifiek onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan: zorg voor de zorgenden, tijdig nadenken over je eigen levenseinde of het actief nagaan van de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 8 oktober 2022 is er een kaart ontwikkeld rondom zorg voor nabestaanden. Je kunt de kaart hier downloaden.

Leidse Gesprekshulp

De Leidse Gesprekshulp is hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen. De LGP bestaat uit het Utrechts Symptoom Dagboek waarmee symptoomlast uitgevraagd wordt en een uitgebreide lijst met mogelijke onderwerpen en vragen die bij patiënten en naasten kunnen spelen.

Doel

De LGP kan hen ondersteunen bij de voorbereiding van gesprekken over palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde. Het kan hen bijvoorbeeld helpen om vragen te formuleren die ze willen bespreken. De LGP is in samenspraak met patiënten, naasten en hulpverleners ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC.

Meer weten?

Lees meer over de Leidse Gespreskhulp op de website van Transmuralis.

Meld je aan voor de nieuwsbrief