Speerpunten

Het Onderwijsknooppunt houdt zich bezig met onderstaande.

Onderwijs

 • Visieontwikkeling op palliatieve zorg in het onderwijs in de regio
 • Bevorderen samenwerking tussen WO, HBO en MBO instellingen op het gebied van  palliatieve zorg
 • Aanleg en beheer gastdocentenlijst: breed delen van kennis en ervaring door inzet van ervaringsdeskundigen en docenten in de Propallia regio op specifieke onderwerpen.
 • Organiseren van informatie en uitwisseling in de regio rond PZ Onderwijs (jaarlijkse Propalliagroep bijeenkomst, bijvoorbeeld in 2019: Onderwijsmarkt, in 2021: Patiënten en naasten in het onderwijs)
 • Gezamenlijk oppakken landelijke projecten (VIMP scholing PZ aan docenten 2021)
 • Ontwikkelen van onderwijstools; onderwijskaarten

 Patiënten- en naastenzorg

 • Gezamenlijke accenten bepalen en uitwerken: 2020-2023 focus op patiënten en naasten (Inzet als gastdocent, benutten van de eigen ervaringsdeskundigheid van de studenten, studenten meer naar de PZ praktijk, de leefwereld van patiënten en naasten en het sterven van patiënten dichter naar studenten brengen.)

Onderzoek

Onderzoek meer integreren in het onderwijs door o.a.:

 • Bespreken van onderzoeksuitkomsten die gebruikt kunnen worden in PZ onderwijs (signaleringsbox, COVID-19 module)
 • Studenten stimuleren om onderzoek te doen naar vragen die leven in de zorgpraktijk.

Dit levert het volgende op:

Onderwijs

 • Centrale visie op onderwijszaken PZ
 • Meer verbinding tussen verschillende soorten onderwijs en daarmee opstap naar interdisciplinair leren.
 • Praktische tools en ondersteuning voor de PZ contactpersonen in de aangesloten onderwijsinstellingen
 • Patiëntenzorg
 • Patiënten en naasten(perspectief) prominenter plek in het onderwijs

Onderzoek

Onderzoeksresultaten vinden weg naar opleiding (zie boven)

Kortom: elkaar sneller vinden, in een laagdrempelige netwerkstructuur waardoor kennis delen en samen PZ onderwijs ontwikkelen vanzelfsprekend is.

Meld je aan voor de nieuwsbrief