Over Propallia

Het Consortium Propallia heeft als missie om de palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland te verbeteren. Dat doen we door (zorg)praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. We ondernemen activiteiten en leren van elkaar. Het perspectief van palliatieve patiënten en hun naasten staat daarbij altijd centraal. 

We willen dat patiënten en hun naasten de juiste zorg ontvangen, op het juiste moment en op de juiste plek. Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

De werkzaamheden van het Consortium Propallia zijn aanvullend aan het regionale werk dat de Netwerken Palliatieve Zorg uitvoeren.

7 Consortia palliatieve zorg

Propallia is één van de zeven consortia palliatieve zorg die samen een landelijk dekkend netwerk vormen. Deze samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau zijn opgericht om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief