Projecten

Snel naar:

Oog voor Naasten en Nabestaanden

Uitbreiding van de bestaande Oog voor naasten methodiek met de interventies van drie andere projecten, te weten:  de mantelzorgprofielen (Mantelzorg op Maat) de COM-vragenlijst en training (InCaSu@home) en het Werkboek Rouwzorg (Consortium Noord-Holland-Flevoland), daarnaast wordt de toolkit in samenwerking met Pharos en naasten geschikt gemaakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of met een migratieachtergrond. 

Doel

Een samenhangende toolkit ontwikkelen die bruikbaar is voor zorg op alle locaties (thuis, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices) en kennis over hoe de toolkit te implementeren.

Verwacht resultaat

Een toolkit met een veelzijdige aanpak om zorg aan naasten rondom het ziekzijn en overlijden van een dierbare zo passend mogelijk te geven.

Meer weten?

Lees meer over het project op de website van ZonMw.

Oog voor naasten ten tijde van de COVID-19-pandemie

In dit project wordt de huidige COVID-19-module verbeterd door bij naasten te onderzoeken welke zorg zij voor en na het overlijden van hun dierbare met COVID-19 nodig hadden. Ook wordt gekeken welke invloeden maatregelen rond COVID-19 hebben op zorg voor naasten en welke goede voorbeelden er in de afgelopen periode zijn ontwikkeld.

Doel

De huidige COVID-19-module verbeteren, zodat kennis die is opgedaan in de afgelopen crisis kan worden benut voor toekomstige. De verbeterde COVID-19-module ondersteunt zorgverleners om naasten passende zorg te geven.

Verwacht resultaat

De module wordt ingevoegd in het ON2-project dat tot 2023 voor diverse settings (thuis, ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) en doelgroepen geschikt wordt gemaakt.

Meer weten?

Lees meer over dit project op de website van ZonMw.

SigMa

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.

Doel

Het doel van het project was het verbeteren van het signaleren en markeren in verpleeghuizen. Door middel van action research ondersteunden onderzoekers verzorgenden en het zorgteam in verpleeghuizen bij het kiezen en toepassen van methoden voor signaleren en markeren.

Resultaten

Tijdens het project is de SigMa-methodiek ontwikkeld. Deze methodiek geeft handvatten voor het kiezen van instrumenten met verzorgenden voor tijdig en nauwkeurig signaleren en markeren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase.

Meer weten?

Lees meer over dit project op Palliaweb.

Meld je aan voor de nieuwsbrief