Colofon

De eerste versie van de richtlijn Dyspnoe, hoesten en reutelen werd in 1994 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland. De richtlijn werd in 2005 herschreven door A.A.F. Baas, Z. Zylicz en G.M. Hesselmann en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra.
In 2010 is de richtlijn opgesplitst in twee aparte richtlijnen: de richtlijn Dyspnoe en Hoesten. Het stuk over reutelen werd opgenomen in de richtlijn Zorg in de stervensfase.

De huidige versie 2.0 van de richtlijn Hoesten werd in 2010 geschreven door:

 • A.A.F. Baas, longarts, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
 • Z. Zylicz, internist, specialist palliatieve geneeskunde, Dove House hospice, Hull, Engeland
 • G.M. Hesselmann, oncologieverpleegkundige, UMC Utrecht/Kenniscentrum Palliatieve Zorg Utrecht

Commentaar werd geleverd door:

 • B. van de Berg, nurse practitioner oncologie (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde)
 • M. van Casteren, specialist ouderengeneeskunde
 • J. de Heer, huisarts
 • D.J.A. Janssen, specialist ouderengeneeskunde
 • E. Klein, beleidsmedewerker VPTZ
 • J.M.V. van Leer, huisarts
 • C. Schotman, verpleegkundig consulent oncologie en palliatieve zorg
 • S. Veldhuis, oncologieverpleegkundige (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde)