Ontstaanswijze

Prikkeling van receptoren in de bovenste luchtwegen leidt tot een hoestreflex.

Hoesten bestaat uit een diepe inhalatie, gevolgd door sluiting van de stembanden. In de thorax wordt steeds meer druk opgebouwd en tijdens een geforceerde krachtige expiratie worden de stembanden vervolgens plotseling geopend. Het vraagt om voldoende kracht van borst en buikspieren.