Ondersteunende zorg

Uitgangsvraag

Wat is de rol van ondersteunende zorg bij patiënten in de palliatieve fase met hik?

Methode: consensus-based

Aanbevelingen

Overweeg bij patiënten in de palliatieve fase met hik in overleg met de patiënt het inzetten van een:

  • fysiotherapeut: voor ademhalings- en ontspanningsoefeningen;
  • logopedist: bij problemen met slikken en spreken;
  • diëtist: bij problemen met slikken en voeding;
  • psycholoog: bij slaapproblemen, spanning, angst en/of depressie.

Voor deze uitgangsvraag is geen systematisch literatuuronderzoek verricht.

Er is geen literatuur gevonden over ondersteunende zorg bij patiënten met hik.

Hik kan leiden tot complicaties en problemen op diverse terreinen: slikken, spreken, eten, slapen en psychologisch [Hendrix 2019].

De werkgroep is van mening dat ondersteunende zorg daarbij in overleg met de patiënt kan worden geboden door een:

  • fysiotherapeut: voor ademhalings- en ontspanningsoefeningen;
  • logopedist: bij problemen met slikken en spreken;
  • diëtist: bij problemen met slikken en voeding;
  • psycholoog: bij spanning, angst en/of depressie.
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.