Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Beschermende en risicofactoren voor het welzijn van palliatieve professionals
Publicatie
Bij een groeiende vraag naar palliatieve zorg moeten we oog hebben voor het welzijn van de palliatieve professionals. Burn-out komt bij zorgverleners vaak voor, namelijk rond 17%. Wat zijn stresserende en beschermende factoren?
Cross-sectionele studie: voorkomen van burn-out bij zorgprofessionals in palliatieve zorg
Publicatie
Bijna alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg ondernemen zelf activiteiten om in balans te blijven, maar dat is onvoldoende. Om werk-gerelateerde stress en burn-out te voorkomen, zijn interventies nodig die gericht zijn op veranderingen binnen het team en de organisatie.
Druk op artsen bij euthanasie onderzocht
Publicatie
De meeste artsen in ons land ervaren druk bij het omgaan met verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wetenschappers van het UMC/Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten de aard van deze druk zoals die wordt beleefd door huisartsen.
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
De EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen op het moment van publicatie. Daartoe is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?
Publicatie
Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van het onderzoek ´Specialist palliative care services for older people in primary care´ is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak.
Ervaren werkstress bij zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg
Publicatie
Het verlenen van palliatieve zorg kan voldoening geven, maar vraagt ook veel van zorgverleners en kan daardoor leiden tot werk-gerelateerde stress. Wat zijn hun strategieën en behoeften om hier mee om te gaan?
Het leren van empathie door visuele kunst en rollenspel
Publicatie
Uit diverse onderzoeken blijkt een zorgprofessional met empathie betere resultaten met patiënten te behalen en zelf meer professionele bevrediging te vinden.
Het perspectief van huisartsen op hun rol in gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase
Publicatie
Onderzoek naar de rol van huisartsen in gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker in de palliatieve fase.
Implementing Palliative Care Teams Specialized in Dementia in Two Countries: Experiences of Failure and Success
Publicatie
In dit onderzoek wordt gekeken naar de implementatie van specialistische palliatieve zorg voor mensen met dementie en Nederland en Noord-Ierland.
Interviewstudie aandachtsvelders palliatieve zorg over hun rol en toegevoegde waarde
Publicatie
Het aanstellen van aandachtsvelders palliatieve zorg bevordert de kwaliteit van palliatieve zorg in niet-gespecialiseerde settings. Deze interviewstudie geeft inzicht in de opvattingen van aandachtsvelders palliatieve zorg in ziekenhuizen en thuiszorg over hun rol, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde.
Kerncijfers palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
In de eerste uitgave van 'Kerncijfers palliatieve zorg' zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet. Doel ervan is beschikbare en betrouwbare data toegankelijk te maken om een bijdrage leveren aan bewustwording en beleidsontwikkeling.
Kwaliteit van medische ontslagbrieven - een retrospectieve medische dossierstudie
Publicatie
Voor patiënten die naar huis ontslagen worden, is het informeren van hun huisarts van belang. Vooral aan het einde van het leven, omdat in de laatste levensfase wensen voor behandeling en zorg kunnen veranderen.
Meer overlijdens thuis door palliatieve zorg
Publicatie
Driekwart van de mensen wil het liefst thuis overlijden. Hoe maken we dat mogelijk? Dat vereist deskundigheid en beschikbaarheid van een op patiënt en naaste gerichte proactieve zorg.
Overwegingen bij het implementeren van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij hartfalen: Een kwalitatief onderzoek
Publicatie
Instrumenten kunnen zorgverleners helpen bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften. De context van implementatie wordt bij de meeste onderzoeken niet meegenomen. Dit onderzoek geeft inzicht in kritische factoren bij implementatie van een instrument bij gevorderd hartfalen.
Palliatieve zorg voor de daklozen
Publicatie
Artikel over de problematiek rondom de palliatieve zorg aan dak- en thuislozen. Onderzoekers adviseren scholing aan medewerkers van opvanghuizen, betere samenwerking tussen huisarts en specialist en het bevorderen van gesprekken tussen daklozen en opvangmedewerkers.
Palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen
Publicatie
Artikel over de overeenkomsten qua zorgbehoefte tussen patiënten met hartfalen en kankerpatiënten. Samenwerking tussen palliatieve zorgspecialisten en cardiologen kan zinvol zijn.
Pijn: van patiënt en student
Publicatie
Onderzoek naar dilemma's en zorgen van medisch studenten aangaande ernstig lijden (pijn en verdriet) van patiënten. De conclusie is dat emotionele aspecten van patiëntenzorg meer aandacht behoeven van artsen en in onderwijsprogramma's.
Prevalence of burnout in healthcare professionals providing palliative care and the effect of interventions to reduce symptoms: A systematic literature review (Engelstalige literatuurstudie)
Publicatie
Literatuurstudie waarbij is gekeken naar de mate waarin burn-out van zorgprofessionals buiten de specialistische context voorkomt en welke interventies hielpen. Onderzoek onder zorgprofessionals in specialistische palliatieve zorgsettingen laat zien dat de prevalentie van burn-out 17.3% is.
Prevalentie van burn-out onder zorgverleners - een systematisch literatuuronderzoek
Publicatie
Palliatieve zorg wordt vaak beschreven als een bijzondere vorm van zorg. Het levert zorgverleners veel op zoals voldoening en persoonlijke groei maar kan ook stress geven door complexe gesprekken of confrontatie met lijden. Aanhoudende stress kan leiden tot burn-out.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) met betrokkenheid van de ambulanceservice
Publicatie
Proactieve zorgplanning met betrokkenheid van de ambulanceservice kan waardevol zijn om het risico op onnodige of ongewenste ziekenhuisopnames verminderen. Deze studie kijkt naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners met 'Authorised Palliative Care Plans' (APCP) van de ambulanceservice.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.