In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond
Project

In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond

  • Betrokken organisaties AMC, Consortium Propallia, HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Netwerk NOOM, NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), Pharos, ROC Albeda College Rotterdam, SIGN (Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland), SVG (Stichting Voorlichters Gezondheid)
  • Looptijd 01-12-2015 t/m 01-07-2108
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
  • Subsidiegever ZonMw
Laatst geactualiseerd: 21 april 2020

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij hebben behoefte aan passende zorg maar maken nog weinig gebruik van voorzieningen. De zorg sluit niet goed aan doordat opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de dominante Nederlandse opvattingen. Dat leidt tot onvrede bij de patiƫnt, de mantelzorger en de zorgverlener.

Doelstelling project 'In gesprek over leven en dood'

Het doel van dit project is passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). En het versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.

Resultaten van het project

Dit project heeft samen met migrantenorganisaties en zorgverleners:

  1. onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Afro-Surinaamse, Antilliaanse en Chinese afkomst;
  2. onderzoek gedaan naar culturele competenties van zorgverleners;
  3. voorlichtingsmateriaal gemaakt en films in vier talen om het praten over de laatste levensfase te stimuleren; en
  4. onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau ontwikkeld.

Je vindt informatie over het project op: www.pharos.nl/palliatievezorg

Films zijn te vinden op: www.pharos.nl/ingesprek

Je vindt het onderwijsmateriaal op: www.pharos.nl/onderwijs

Prominente producten uit het project

Artikelen

Openbaar

Artikelen alleen voor abonnees

Meer informatie

Laatst geactualiseerd: 21 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.