Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'
Project

Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'

  • Betrokken organisaties Radboud UMC
  • Looptijd 2018 - 2021
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 juli 2022

Voor patiënten in de palliatieve fase blijkt palliatieve zorg een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven. Toch vindt palliatieve zorg tot nu toe vaak pas heel laat in het ziektetraject plaats, terwijl een tijdige start de patiënt en naaste de kans geeft om na te denken over wat ze belangrijk vinden en waar de behoeften liggen op gebied van zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners dan rekening mee houden in de zorgplanning.In het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020 worden zorgprofessionals getraind in het tijdig op het netvlies krijgen van patiënten die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg, het altijd alert zijn op behoeften van de patiënt, en dit proactief te integreren in de zorgplanning.

Doel

Het project had tot doel om er voor te zorgen dat zorgverleners tijdig patiënten op het netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg en dit proactief te integreren in de zorgplanning.

Resulaten

In dit project zijn de volgende producten ontwikkeld:

  • hulpmiddel voor zorgprofessionals om aandacht te besteden aan behoeften van de patiënt op zowel lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel gebied
  • vragenlijst voor patiënten om het consult voor te bereiden
  • training waarin zorgverleners leren om beter naar de patiënt te luisteren en daar ook wat mee te doen
  • e-learning om patiënten er bewust van te maken dat zij hun wensen en behoeften mogen delen met hun zorgverlener en dat dat voordelen heeft

Voor het ontwikkelen van de producten is veel onderzoek gedaan onder huisartsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, patiënten en naasten. Daarnaast is er een training ontwikkeld waarin zorgprofessionals oefenen met trainingsacteurs. Ook is er een product opgeleverd om patiënten er bewust van te maken dat zij tijdens een consult aandacht kunnen vragen voor hun wensen en behoeften. De producten zijn voorgelegd aan eindgebruikers en waar nodig tussentijds aangepast. De werkzaamheden zijn vervolgens getoetst in de praktijk door onder andere focusgroepen en bijeenkomsten met patiëntvertegenwoordigers.

Producten

Meer informatie

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.