Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Project

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

  • Betrokken organisaties Fibula, IKNL, Saxion, UMCG, Antonius Ziekenhuis Zuid-West Friesland, Huisartsenpraktijk De Wippenbelt, Icare, Windesheim, Huisartsenpraktijk Schoonoord, Zorgbelang
  • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2019
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Het Palliantieproject Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning richt zich op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg. Voor het realiseren van dit laatste doel is het Proactieve zorgplan ontwikkeld, waarmee wensen en behoeften van patiënten, maar ook problemen die zich kunnen voordoen met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Dit gebeurde in 3 deelprojecten:

  1. Voor patiënten met kanker het in kaart brengen van ervaringen en behoeften met markering en proactieve zorgplanning, en input leveren voor verbeteringen;
  2. Voor patiënten met hartfalen het in kaart brengen van ervaringen en behoeften met markering en proactieve zorgplanning, en input leveren voor verbeteringen;
  3. Voor patiënten met dementie het maken en toetsen van een leidraad met implementatieplan voor markering van palliatieve fase en proactieve zorgplanning in de eerste lijn. 

Resultaten

  • Deelproject 1: top-5 van verbeterpunten t.a.v. markeringen proactieve zorgplanning.
  • Deelproject 2: resultaten pilotstudie over waarde en haalbaarheid van proactieve zorgplanning binnen cardiologie
  • Deelproject 3: 1) gesprekswijzer voor cliënten met dementie en vergeetachtigheid 2) implementatieplan behorend bij gesprekswijzer 

Gesprekswijzer: Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning 

Toolbox: Implementatietoolbox voor praktijkorganisaties
 

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.