Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Project

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.

  • Betrokken organisaties Antonius Ziekenhuis Zuid-West Friesland, Fibula, Huisartsenpraktijk De Wippenbelt, Huisartsenpraktijk Schoonoord, Icare, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Saxion, UMCG, Windesheim, Zorgbelang
  • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2019
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon Prof. dr. A.K.L. Reyners UMCG
Laatst geactualiseerd: 21 december 2020

Dit project richt zich op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg. Voor het realiseren van dit laatste doel is het Proactieve zorgplan ontwikkeld, waarmee wensen en behoeften van patiënten, maar ook problemen die zich kunnen voordoen met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Doel

Het hoofddoel van dit project was consortiumbrede implementatie van markering van de palliatieve fase en het gebruikt van proactieve zorgplanning.

Dit gebeurde in 3 deelprojecten:

  1. Voor patiënten met kanker het in kaart brengen van ervaringen en behoeften met markering en proactieve zorgplanning, en input leveren voor verbeteringen;
  2. Voor patiënten met hartfalen het in kaart brengen van ervaringen en behoeften met markering en proactieve zorgplanning, en input leveren voor verbeteringen;
  3. Voor patiënten met dementie het maken en toetsen van een leidraad met implementatieplan voor markering van palliatieve fase en proactieve zorgplanning in de eerste lijn. 

Resultaten

  • Deelproject 1: top-5 van verbeterpunten t.a.v. markeringen proactieve zorgplanning.
  • Deelproject 2: resultaten pilotstudie over waarde en haalbaarheid van proactieve zorgplanning binnen cardiologie
  • Deelproject 3: 1) gesprekswijzer voor cliënten met dementie en vergeetachtigheid 2) implementatieplan behorend bij gesprekswijzer 

Producten

Gesprekswijzer: Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning 

Toolbox: Implementatietoolbox voor praktijkorganisaties

Meer informatie

Contactpersoon Prof. dr. A.K.L. Reyners UMCG
Laatst geactualiseerd: 21 december 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.