Implementatietoolbox Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning
Publicatie

Implementatietoolbox Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning

 • Datum publicatie 19 augustus 2021
 • Organisatie Consortium Ligare met medewerking van de netwerken palliatieve zorg en dementie in regio Drenthe, IJssel-Vecht en noordoost Overijssel en Hogescholen Saxion en Windesheim
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 april 2022

De implementatietoolbox is een document van negentien pagina’s dat ondersteunend kan zijn bij de implementatie van de Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid. Dit hulpmiddel is bedoeld voor huisartsen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen werkzaam in de huisartsenzorg, een gezondheidscentrum of de thuiszorg.

Het document bevat:

 • een handreiking voor implementatie
 • ervaringen van zorgverleners uit de pilot met gebruik van de Gesprekswijzer
 • instructiemateriaal voor het gebruik van de Gesprekswijzer
 • een train de trainer module voor projectleiders binnen organisaties/teams


Naar de implementatietoolbox


De implementatietoolbox hoort bij de Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid.

Randvoorwaarden implementatie

Voordat er binnen een team, afdeling of organisatie wordt gestart de inzet van de Gesprekswijzer is het belangrijk om na te gaan of de organisatie klaar is voor een verandering ten aanzien van proactieve zorgplanning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

 • Sluit de doelstelling van de Gesprekswijzer aan bij de doelstelling de thuiszorgorganisatie of huisartsenpraktijk?
 • Is er sprake van een meerwaarde voor de zorgverleners en de thuiszorgorganisatie of huisartsenpraktijk?
 • Past het gebruik van de Gesprekswijzer in de werkwijze van de thuiszorgorganisatie of huisartsenpraktijk?
 • Is er een projectleider beschikbaar?
 • Zijn de beoogde projectgroep leden beschikbaar?
 • Is de betrokkenheid en steun van het management gegarandeerd?
 • Zijn de bevorderende factoren voor de implementatie in uw thuiszorgorganisatie of huisartsenpraktijk aanwezig (dit wordt in de toolbox beschreven )?
 • Bestaat er inzicht in de noodzakelijke investeringen en kunnen deze worden gegarandeerd?

Ervaringsverhaal zorgverlener (film)

In de vier minuten durende video Verdieping in je werk I innoveren met ouderen wordt door een casemanager dementie uitgelegd hoe de Gesprekwijzer in de praktijk gebruikt wordt.  


 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.