Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg
 

Bied je hulpmiddel aan


Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
6 resultaten gevonden
RADPAC-PD (vragenlijst)
Hulpmiddel
Het gebruik van de RADPAC-PD (Radboud indicators for PAlliative Care needs-Parkinson's Disease) is bedoeld om de palliatieve fase bij mensen met de ziekte van Parkinson te markeren.
Tips over zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer, een format met tips ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bevat een aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.
Multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis (toolbox)
Hulpmiddel
Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) in het verpleeghuis. Het rapport biedt een overzicht van beschikbare hulpmiddelen.
Verken uw wensen voor zorg en behandeling (online keuzehulp)
Hulpmiddel
Digitale keuzehulp bij proactieve zorgplanning helpt mensen bij het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken van deze wensen met naasten en de behandelend (huis)arts en het vastleggen daarvan in het patiëntendossier.
Surprise Question Algemeen (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase.
Signalering in de palliatieve fase (signaleringsset)
Hulpmiddel
Set 'Signalering in de palliatieve fase' helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers en het stapsgewijs in kaart te brengen. In een video vertellen een verzorgende en een specialist ouderengeneeskunde over de inzet van de methode. Een implementatiehandreiking is tevens beschikbaar.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.