Informatiekaart financiering van de palliatieve zorg (brochure)
Hulpmiddel

Informatiekaart financiering van de palliatieve zorg (brochure)

  • Ontwikkelaar Ministerie van VWS
  • Soort Brochure of folder
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2020
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Praktijkteam Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 25 april 2022

Informatiekaart met beknopte informatie voor zorgverleners over de financiering van de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan vergoed worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg wordt via de Wlz vergoed als de cliënt al een Wlz-indicatie heeft, behalve voor zorg in het ziekenhuis, deze wordt ook bij Wlz-cliënten uit de Zvw vergoed. In alle andere gevallen wordt de zorg via de Zvw vergoed. Binnen de Zvw en de Wlz zijn de mogelijkheden gelijk. 

De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. 

Inzet hulpmiddel

Zorgverleners informeren over hoe de palliatieve zorg bij een patiënt in de palliatieve fase gefinancieerd kan worden.  


Naar de informatiekaart
 

Randvoorwaarden

De informatiekaart is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

  • Het praktijkteam palliatieve zorg is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg en diverse partijen uit de palliatieve zorg. 
  • De handreiking Financiering palliatieve zorg geeft meer informatie over de financiering bij verschillende settingen (ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuis, hospice).  
Voor vragen, neem contact op met:
Praktijkteam Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 25 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.