Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 april 2023
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
COVID-19 en palliatieve zorg - Markeren en stervensfase (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Markeren en stervensfase' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of kampen met ernstige psychiatrische problematiek (webinar)
Opleiding
Tijdens dit praktijksymposium wordt door verpleegkundig specialisten ingegaan op wat palliatieve zorg kan betekenen voor de doelgroep. Tijdens de workshops wordt ook aandacht besteed aan wat de maatschappelijke opvang kan bieden aan deze doelgroep en wat de specifieke aandachtsgebieden zijn waar zorgverleners rekening mee moeten houden in de zorg voor deze doelgroep.
I-HARP voor COPD (e-learning)
Opleiding
E-learning over palliatieve zorg bij ernstige COPD. Zorgverleners leren de specifieke palliatieve zorgbehoeften te herkennen.
Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (e-learning)
Opleiding
E-learning voor zorgverleners over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson.
Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)
Opleiding04-04-2024
Training over de fasen in een progressieve ziekte waarin deelnemers hun eigen reactiepatronen onderzoeken.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)
Opleiding
Communicatietraining om zingevingsvragen van patiënten te signaleren en verkennen.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Sterven op je eigen manier (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin studenten wordt geleerd onderscheid te maken tussen verschillende manieren van sterven.
Gespreksvoering over het levenseinde (e-learning)
Opleiding
Onlinesessie waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om te praten over het leven en de eindigheid van het leven.
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
COVID-19 en palliatieve zorg - Misselijkheid en braken (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Misselijkheid en braken' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Naasten' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Dyspnoe en hoesten' maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.