Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
COVID-19 en palliatieve zorg - Markeren en stervensfase (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Markeren en stervensfase' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
Palliatieve zorg in de GGZ
Opleiding
Opleiding met handreikingen om te werken met de toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ', gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Gespreksvoering over het levenseinde (e-learning)
Opleiding
Onlinesessie waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om te praten over het leven en de eindigheid van het leven.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
COVID-19 en palliatieve zorg - Misselijkheid en braken (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Misselijkheid en braken' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Dyspnoe en hoesten' maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Delier' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Naasten' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Palliatieve sedatie - feiten en dilemma's (training)
Opleiding01-03-2023
Scholing over de vragen en dilemma’s rondom de toepassing van palliatieve sedatie.
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg
Opleiding
Deze cursus laat de zorgverlener kennismaken met ‘verlies en rouw in palliatieve zorg voor kinderen’, om het inzicht over deze onderwerpen te vergroten en de signalen van complexe rouw te herkennen. Tevens maakt de deelnemer kennis met verschillende werkwijzen die kunnen helpen in de (onder)steunende omgang.
ACP-training: Advance care planning in de kindergeneeskunde. Samen praten over zorg en behandeling (meerdaagse scholing)
Opleiding09-05-2023t/m23-05-2023
Tweedaagse, verdiepende ACP-training die leert ACP toe te passen in de praktijk. Advance care planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders zich bewust worden van hun voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg en behandeling en deze bespreken met zorgverleners.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Begin Goed Zorg Goed (e-learning)
Opleiding
E-learning bestaande uit acht modules die ook los zijn te volgen en per module zijn geaccrediteerd (ABAN en VSR).
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.