Financiering palliatieve zorg (informatiekaart)
Onderwijsmateriaal

Financiering palliatieve zorg (informatiekaart)

  • Aanbieder Ministerie van VWS
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap
  • Kosten nee
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Overzicht van de bronnen waaruit palliatieve zorg wordt vergoed en hoe deze vergoeding kan worden verkregen. Deze handreiking is te gebruiken in een les over de organisatie en financiering van de zorg.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.