De evenwichtige zorgverlener (thema 7 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

De evenwichtige zorgverlener (thema 7 - keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, achtergrondmateriaal, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, tekstueel, video of animatie, website
 • Versie 2021
 • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Secretariaat O2PZ O2PZ
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021


Het thema De evenwichtige zorgverlener hoort bij het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het zevende onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding onderdeel 'De evenwichtige zorgverlener'  

Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid die nodig is om een taak of functie te vervullen. Alle zorgverleners in Nederland worden in staat geacht generalistische palliatieve zorg te bieden aan patiënten en hun naasten en, indien nodig, specialistische ondersteuning te vragen. Evenwichtig betekent een goede balans tussen verstand, gevoel en wil.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De impact die het werken in de (palliatieve) zorgverlening met zich meebrengt
 • Zorgen voor jezelf en voor een ander
 • In balans komen en blijven in de dagelijkse praktijk
 • Leven lang leren
 • Reflectie op eigen handelen 

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten voor de studenten over bovenstaande onderwerpen.

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Toont een professionele houding. (OWR) 
 • Benoemt ondersteuningsmogelijkheden voor de professional zelf. (OWR)
 • Gaat met collega’s van het eigen team in gesprek over de wijze waarop ondersteuning binnen de eigen afdeling vormgegeven wordt. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over de ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers binnen de eigen organisatie.
 • In eigen woorden uitleg te geven over de begrippen energiegevers en energieverslinders.

De student:

 • Brengt vanuit een professionele houding evenwicht aan in afstand en nabijheid in de zorgverlening. (OWR)
 • Biedt ondersteuning aan de leden van het eigen team. (OWR)
 • Kan preventie, voorlichting, advies en instructie geven aan professionals en andere betrokkenen. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Te reflecteren op zijn/haar eigen houding en handelen.
 • Een discussie te voeren over de wijze waarop hij/zij oog heeft voor de persoonlijke balans.
 • Persoonlijke energiegevers en energieverslinders te herkennen.

De student:

 • Toont maximale professionele nabijheid zonder passende verhoudingen uit het oog te verliezen en rekening houdend met de kwetsbaarheid van de patiënt. (OWR) 
 • Reflecteert op de gekozen en uitgevoerde zorgverlening en de gevonden resultaten. (OWR)
 • Betrekt andere zorgprofessionals bij eigen morele vraagstukken en ethische dilemma’s. (OWR)
 • Bespreekt de invloed van de eigen waarden en normen op het eigen handelen bij de palliatieve patiënt en diens naasten met relevante collega’s/zorgprofessionals. (OWR)
 • Adviseert leden van het eigen team waar verdere ondersteuning geboden kan worden. (OWR)
 • Kan preventie, voorlichting, advies en instructie geven aan professionals en andere betrokkenen. (K1006)
 • Laat op de afdeling zien dat de eigen visie niet geprojecteerd wordt op de zorgvrager, maar dat er rekening gehouden wordt met de eigen regie van de patiënt en/of mantelzorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • Het ontstaan van een persoonlijke disbalans te herkennen en bespreekbaar te maken binnen het eigen team.
 • Ondersteuning te bieden bij persoonlijke disbalans van collega’s. 

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

 

Contactpersoon Secretariaat O2PZ O2PZ
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.