Aanbieden bij- en nascholing

Aanbieden bij- en nascholing

Fijn dat je bij- of nascholing wilt aanbieden. Vul hieronder het formulier in om je scholing in te dienen. De door jou verstrekte informatie gebruikt de screeningscommissie voor het beoordelen van de scholing en geeft de toekomstige gebruiker handvatten voor het gebruik. Je hoort binnen tien werkdagen of de door jou aangeleverde scholing geschikt is voor publicatie op Palliaweb.

De redactie van Palliaweb behoudt zich het recht voor de aangeleverde omschrijvingen te redigeren.

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de scholing worden de volgende criteria gehanteerd. De scholing:

  • heeft betrekking op palliatieve zorg
  • heeft een of meer leerdoelen die aansluiten op een of meer competentiegebieden uit het Interprofessioneel Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0
  • maakt gebruik van een onderwijsleersituatie (leerstof- didactische werkvormen- onderwijs- en leermiddelen-leeractiviteiten) die aansluit op de geformuleerde leerdoelen
  • is afgestemd op geldende richtlijnen binnen de palliatieve zorg (www.pallialine.nl), protocollen en/of literatuur
  • wordt verzorgd door docenten die beschikken over voldoende en up-to-date didactische en zorginhoudelijke kennis en ervaring
  • is inhoudelijk niet in strijd met de Code Geneesmiddelen Reclame (www.cgr.nl)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 maart 2023
Meerdere keuzes mogelijk
Voor toegekende acrreditatie(s) wordt verwezen naar de website van de aanbieder.
Meerdere keuzes mogelijk
bv. een flyer of programma
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.