Aanbieden onderwijsmateriaal

Aanbieden onderwijsmateriaal

Fijn dat je onderwijsmateriaal wilt delen. Vul hieronder het formulier in om je materiaal in te dienen. De door jou verstrekte informatie gebruikt de screeningscommissie voor het beoordelen van het materiaal en geeft de toekomstige gebruiker handvatten voor het gebruik. Je hoort binnen tien werkdagen of het door jou aangeleverde materiaal geschikt is voor publicatie op Palliaweb.

De redactie van Palliaweb behoudt zich het recht voor de aangeleverde omschrijvingen te redigeren.

NB. Vul dit formulier alleen in als je zeker bent dat het onderwijsmateriaal nog niet in de toolbox is opgenomen.

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van het onderwijsmateriaal worden de volgende criteria gehanteerd. Het onderwijsmateriaal:

  • ondersteunt de ontwikkeling van een of meer competenties uit het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0
  • draagt als educatief element bij aan een relevant leerdoel
  • bevat een toelichting hoe het onderwijsmateriaal te gebruiken in het onderwijs (o.a. didactische werkvormen)
  • ziet er verzorgd uit
  • is taalkundig correct
  • is niet aanstootgevend of discriminerend
  • bevat geen reclame of acquisitie
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 maart 2023
Deze komen onderaan de beschrijving van het materiaal in beeld met een link naar de betreffende uitleg per item. Voor uitleg en voorbeelden omtrent creative commons licenties: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-examples
Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Een leerdoel omschrijven als: 'Door het volgen van dit onderwijsmateriaal kan de cursist....'
Voor de vindbaarheid op de site van palliaweb en voor gebruik van zoekmachines is het belangrijk om de juiste thesauruswoorden te kiezen die passen bij uw/ je onderwijsmateriaal.
Geef een algemene korte omschrijving van het materiaal. Geef daarbij ook aan of het onderdeel is van een groter geheel, aansluit op ander materiaal en zo ja, wat c.q. welk? NB: beschrijf aan de hand van de volgende aandachtspunten: Trefwoorden/omschrijving van het materiaal: Bepaal welke woorden het materiaal het beste beschrijven. Deze trefwoorden worden namelijk gebruikt in de beschrijving en typering van het materiaal bij plaatsing in de toolbox Opmerkingen over het materiaal: Inventariseer of er opvallende zaken zijn t.a.v. het materiaal zoals ‘leest makkelijk’ en/of ‘groepsopdracht’. Hierbij kan gedacht worden aan werkvorm, de presentatie, het taalgebruik, etc. Deze opmerkingen kunnen gebruikt worden om het materiaal te omschrijven of als opmerkingen in te voegen bij het materiaal. Suggesties: Benoem eventueel suggesties rond het materiaal zoals bijvoorbeeld ‘pas de vorm aan’, ‘gebruik liever de folder voor de professional dan die voor de patiënt” , ‘past bij het volgende bestaande materiaal’.
Meerdere keuzes mogelijk
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.