Handreiking complementaire zorg voor kinderen herzien
Nieuws12 oktober 2023
Nieuws

Handreiking complementaire zorg voor kinderen herzien

Nieuws 12 oktober 2023

 In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

Vanwege de wens van zorgprofessionals, patiënten en naasten voor concrete handvatten over wanneer en hoe complementaire zorg al dan niet in te zetten, heeft de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg besloten om handreikingen te ontwikkelen. Ook in deze handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase, wordt op een praktische manier beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar kunnen zijn en hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast. De mate van scholing die nodig is om de interventies uit te voeren varieert. De interventies die behandeld worden zijn door de werkgroep van de handreiking gekozen op basis van relevantie volgens experts, patiënten en naasten van patiënten. Vervolgens is er een selectie gemaakt op toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Complementaire zorg

Complementaire zorg is aanvullende zorg die gegeven kan worden naast de reguliere zorg en in overleg met zorgverleners. Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering die de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg richt zich primair op het verhogen van de kwaliteit van leven. Dit kan natuurlijk ook leiden tot het verlagen van de symptoomlast. Focus is en blijft wel het mogelijk maken van positieve ervaringen gericht op alle menselijke zintuigen om de negatieve ervaringen te reduceren.

Meer informatie

De handreiking Complementaire zorg in de palliatieve fase voor kinderen is gemaakt naar aanleiding van een wens tot herziening vanuit het Meerjarenplan Richtlijnen palliatieve zorg in samenwerking met onder andere V&VN, Van Praag Instituut, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, VGVZ, KNGF, BPSW en FVB (federatie vaktherapeutische beroepen). De handreiking wordt gelanceerd tijdens een online avondbijeenkomst van het Kenniscentrum Palliatieve Zorg en het Van Praag Instituut op 12 oktober en is verder te vinden op Pallialine. Meer informatie over Complementaire zorg is te vinden op de themapagina Complementaire zorg op Palliaweb. Informatie voor (ouders van) patiënten over complementaire zorg in de palliatieve fase is hier te vinden

Voor vragen, neem contact op met:
Brigitt Borggreve IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.