• Datum 23-03-2023
  • Tijd 17:00-19:30 uur
  • Locatie Bieslandhof - Beukenlaan 2, 2612 VC Delft
  • Uiterste inschrijfdatum 16-03-2023
  • Beschikbare plaatsen 19 van de 20

Palliatieve sedatie is een medische handeling die in de laatste fase van het leven steeds meer wordt ingezet. De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien en in 2022 officieel uitgekomen. 

In de nieuwe richtlijn is o.a. meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie en de taak van verpleegkundigen bij palliatieve sedatie. In deze scholing komt ook het  aangepaste doseringsschema aan bod en het onderwerp acute sedatie. 

Klik hier voor meer informatie en/of schrijf je uiterlijk voor 16 maart hieronder in.

Contact en nieuwsbrief