Casuïstiekbespreking voor verzorgenden, thema: Angst en onbegrepen gedrag in de palliatieve fase.

  • Datum 18-11-2024
  • Tijd 17.00-19.30 uur
  • Locatie Vaartland, Dillenburgsingel 9, 3136EA Vlaardingen
  • Doelgroep Verzorgenden
  • Kosten Kosteloos voor leden van het NPZ WSD
  • Uiterste inschrijfdatum 15-11-2024
  • Beschikbare plaatsen 19 van de 22

Wat kun je doen?

Angst in de palliatieve fase kan een normale reactie zijn op de onzekerheden en ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van een ziekte die niet meer kan genezen. Het kan een prikkel zijn tot adequaat handelen in bedreigende situaties om de veiligheid te herstellen. Maar angst kan ook een symptoom zijn dat de kwaliteit van leven aantast en die specifieke aandacht van de zorgverleners vraagt.
 

Mensen laten soms gedrag zien dat voor de omgeving moeilijk te begrijpen is en soms ook moeilijk te hanteren is. Denk bijvoorbeeld aan agressie, onrust of wantrouwen. Of een zorgvrager die niets wil en voortdurend afwijzend gedrag vertoont.  Het kan  lastig zijn om te achterhalen wat de oorzaak is voor het gedrag. Soms is dat pijn of ongemak, maar ook de fysieke omgeving of andere personen kunnen gedrag uitlokken. Gedrag dat in een team als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren en discussie oproept. Hoe ga je hiermee om?

In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van jullie eigen casussen. Dus neem vooral je casus of een concrete vraag mee naar deze bijeenkomst!

Klik hier voor meer informatie

Schrijf je hieronder in.

 

Contact en nieuwsbrief