Nieuws

Vergelijking verschillende kwaliteitskaders op het gebied van alliatieve zorg
Nieuws Landelijk geplaatst op 30-11-2021
Vergelijking van vijf kwaliteitskaders in de palliatieve zorg om overeenkomsten en verschillen duidelijk te maken voor zorgverleners.
Organisatie van hospicezorg bij COVID-19
Nieuws Landelijk geplaatst op 30-11-2021
Zorgverleners in de hospicezorg worden regelmatig geconfronteerd met vragen over wijzigingen in het hospice-opnamebeleid of vragen over samenwerking in de zorg voor COVID-19-patiënten.
Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) nieuwste lid PZNL
Nieuws Landelijk geplaatst op 29-11-2021
De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), beroepsvereniging van professionals, is toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
Nieuw op Palliaweb: Competentiescan palliatieve zorg
Nieuws Landelijk geplaatst op 26-11-2021
De competentiescan palliatieve zorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen is gelanceerd op Palliaweb. De scan laat zien hoe zorgverleners scoren op kennis, vaardigheden en attitude binnen de CanMEDS-rollen en welke bij- en nascholingen passen bij de uitkomst.
Wijs patiënten en naasten op vernieuwd patiëntenplatform met gratis flyer
Nieuws Landelijk geplaatst op 19-11-2021
Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website.
Gesignaleerd in de media #17
Nieuws Landelijk geplaatst op 18-11-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: nieuw boek over het leven in een hospice, oratie van Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde Yvette van der Linden, Oog voor Naasten en een mobiel hospice in het ziekenhuis.
Kennissyntheses 'De evenwichtige zorgverlener' en 'Effectieve communicatie' beschikbaar
Nieuws Landelijk geplaatst op 16-11-2021
Er zijn twee nieuwe kennissyntheses gepubliceerd door stichting PALZON: 'Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten' en 'De evenwichtige zorgverlener'. Deze geven inzicht in de al beschikbare wetenschappelijke kennis in de respectievelijke onderwerpen, stellen relevante lacunes in kennis vast en doen aanbevelingen over hoe deze kennis verder aangevuld kan worden.
PZNL feliciteert prof. dr. Yvette van der Linden met haar oratie
Nieuws Landelijk geplaatst op 12-11-2021
Vrijdag 12 november 2021 heeft prof. dr. Yvette van der Linden haar oratie met de titel 'Tijdloos' gehouden vanwege haar bijzondere leerstoel palliatieve geneeskunde aan het LUMC. PZNL feliciteert Yvette van harte met het krachtige perspectief dat zij heeft neergezet om de palliatieve zorg in brede aandacht en betere samenhang en samenwerking door te ontwikkelen.
Morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij gevorderde COPD leidt tot verbetering kwaliteit van leven
Nieuws Landelijk geplaatst op 01-11-2021
Een morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij mensen met gevorderde COPD leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven. Het geeft bovendien geen ernstige bijwerkingen en is kosteneffectief, daarom zou lage dosis morfine altijd overwogen moeten worden bij patiënten met gevorderde COPD.
Lichte daling aantal door VPTZ-vrijwilligers ondersteunde cliënten in coronajaar 2020
Nieuws Landelijk geplaatst op 28-10-2021
In 2020 zijn maar liefst 11.743 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid; thuis, in hospices of in zorginstellingen. In totaal hebben deze vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden, blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2020.
Contact