De Palliatieve Tijdlijn

De Palliatieve Tijdlijn biedt een visueel overzicht van het proces van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf het niet pluis gevoel tot en met (na) het overlijden. Het verdeelt het proces in fasen en toont welke (bestaande en nieuw ontwikkelde) hulpmiddelen er in ieder van de fasen gebruikt kunnen worden. De Palliatieve Tijdlijn biedt houvast aan medewerkers, zorgt voor eenduidig taalgebruik, stimuleert advanced care planning en  zorgt voor meer samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines en het netwerk van de cliënt. Hierdoor kan de Palliatieve Tijdlijn bijdragen aan meer kwaliteit van zorg in de laatste levensfases.

De Palliatieve Tijdlijn is ontwikkeld door de zorgorganisaties Amarant en Prisma. De ontwikkeling vond plaats in het project De Gereedschapskist, onder leiding van Nivel en gefinancierd door ZonMw.

Het gebruik van de Palliatieve Tijdlijn is gratis. Alleen via deze pagina kunt u de officiële versie van de Palliatieve Tijdlijn downloaden na registratie. Registratie is nodig om een overzicht te houden van de gebruikers. Hiermee kunnen we de voortdurende ontwikkeling van de Palliatieve Tijdlijn ondersteunen en kunnen we de gebruikers op de hoogste stellen van ontwikkelingen en nieuwe versies.

De Palliatieve Tijdlijn

Registratie

Contact