Organisatie

organogram-(2).png

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een zelfstandig samenwerkingsverband van organisaties in de regio Stadsgewest Breda, zonder formele juridische structuur, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Stichting Amphia is penvoerder/budgethouder en treedt in die hoedanigheid op als werkgever. Tussen 2004 en 2011 is het netwerk onderdeel geweest van de Vereniging Annevillegroep. Minimaal 1x per vindt een Algemeen Bestuurdersoverleg plaats van aangesloten organisaties om de regionale palliatieve agenda te bespreken.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB wordt gevormd door drie bestuurders netwerkleden. Zij vertegenwoordigen alle bestuurders van lidorganisaties: Amphia Ziekenhuis, VVT /Thebe; Huisarstenzorggroep

Stuurgroep

De negen leden van de inhoudelijke stuurgroep vertegenwoordigen een doelgroep of sector. Zij geven advies aan het DB: VPTZ, Transmuraal consultatieteam, Apotheken, Huisartsen, Bijzondere doelgroepen, VVT.

Subnetwerken palliatieve zorg

Het netwerk Stadsgewest Breda is oorsponkelijk ontstaan uit vijf subnetwerken die samen de regio Stadsgewest Breda vertegenwoordigen. In de loop van de jaren zijn deze samengevoegd tot twee subnetwerken. Hieraan kunnen  zorgverleners uit de praktijk van alle aangesloten organisaties deelnemen . Zij bespreken actuele onderwerpen, delen informatie en kennis en kunnen als werkgroep of vraagbaak ingezet worden.

Expertgroep Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

In september 2008 is op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep opgericht. Het initiatief komt voort uit een onderzoek in de regio naar de knelpunten in palliatieve zorg voor deze doelgroep. Vanaf 2018 zijn Brabant breed organisaties uit de verstandelijke gehandicaptensector aangesloten. Deelnemers bespreken actuele onderwerpen en onderzoeken en delen informatie en kennis.

Casuswerkgroep VG/VZ/GGZ

De casuswerkgroep is ontstaan als onderdeel van een Lerend Netwerk bijzondere doelgroepen van Avans en wordt sinds 2022 gefaciliteerd door het netwerk. Het staat open voor de consortiumregio ZWN (Zuidwest Nederland). Zij bespreken online casu├»stiek en thema’s. Ook niet leden kunnen incidenteel een casus voorleggen aan de werkgroep.

Consortium

Het netwerk neemt deel aan het Consortium Zuidwest Nederland

Besturing NPZ Stadsgewest Breda

 

 • Altenastaete Woon/Thuiszorg
 • Amarant
 • Amphia
 • Anna voor Zorg
 • Apothekersvereniging Midden- en West Brabant
 • Attenza
 • Avoord 
 • Buurtzorg Nederland, regio Breda/Land van Heusden en Altena
 • De Honingraad
 • De Wijngaerd
 • Dunya Zorg en Welzijn
 • GGzBreburg
 • Het Hoge Veer
 • LHV-Huisartsenkring West Brabant
 • Mijzo
 • Park Zuiderhout
 • Prisma
 • Raffy-Leystroom
 • Rivas zorggroep
 • Seniorenresidentie Ruitersbos
 • SOVAK
 • Surplus zorg
 • VPTZ StiB 
 • VPTZ Surplus 
 • VPTZ West-Brabant & Tholen
 • Thebe
 • Thuiszorg Groot Brabant
 • Zorgplein Maaswaarden

 

Contact