Organisatie

Het netwerk is een samenwerking van vier subregionale netwerken. 

 • Voorzitter van Breda e.o. en Etten-leur/Zundert is Natascha van Kats, manager Thebe.
 • Voorzitter van Moerdijk/Drimmelen is Willemjan Slort, huisarts in Zevenbergen.
 • Voorziter van Oosterhout/Geertruidenberg/land van Heusden en Altena is Erik Rozendaal, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts bij Mijzo.

Het netwerk valt onder de budgettaire verantwoordelijkheid van het Amphia Ziekenhuis. Tussen 2004 en 2011 is het netwerk onderdeel geweest van de Vereniging Annevillegroep.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Thuiszorg, V&V, Amphia Ziekenhuis, huisartsen, informele zorg/VPTZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, GGz, Zinvol centrum voor levensvragen en FibulaL. Voorzitter van de stuurgroep Christianne Lennard, lid raad van bestuur Amphia

Expertgroep Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

In september 2008 is op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep opgericht. Het initiatief komt voort uit een onderzoek in de regio naar de knelpunten in palliatieve zorg voor deze doelgroep. Vanaf 2018 zijn Brabant breed organisaties uit de verstandelijke gehandicaptensector aangesloten. 

Zinvol Centrum voor Levensvragen 

Na een pilotperiode (2013-2015) in drie gemeenten zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om het steunpunt uit te bouwen naar de hele netwerkregio in een vijfjarig project (2017-2022). Het project is in maart 2017 van start gegaan. Na twee vruchtbare projectjaren is er vanuit VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor eerstelijns geestelijke zorg. Vanaf 2019 is het steunpunt in ontwikkeling naar een centrum voor levensvragen.  Vanaf 2022 gaat het centrum als zelfstandige stichting verder.  

Consortium

Het netwerk neemt deel aan het Consortium Zuidwest Nederland

 

 • Altenastaete Woon/Thuiszorg
 • Amarant
 • Amphia
 • Anna voor Zorg
 • Attenza
 • Avoord 
 • Buurtzorg Nederland, regio Breda/Land van Heusden en Altena
 • De Honingraad
 • De Wijngaerd
 • Dunya Zorg en Welzijn
 • GGzBreburg
 • Het Hoge Veer
 • LHV-Huisartsenkring West Brabant
 • Mijzo
 • Park Zuiderhout
 • Prisma
 • Raffy-Leystroom
 • Rivas zorggroep
 • Seniorenresidentie Ruitersbos
 • SOVAK
 • Surplus zorg
 • VPTZ StiB 
 • VPTZ Surplus 
 • VPTZ West-Brabant & Tholen
 • Thebe
 • Thuiszorg Groot Brabant
 • Zorgplein Maaswaarden

 

Contact