Organisatie

organogram-(2).png

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een zelfstandig samenwerkingsverband van organisaties in de regio Stadsgewest Breda, zonder formele juridische structuur, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Stichting Amphia is penvoerder/budgethouder en treedt in die hoedanigheid op als werkgever. Tussen 2004 en 2011 is het netwerk onderdeel geweest van de Vereniging Annevillegroep. Minimaal 1x per vindt een Algemeen Bestuurdersoverleg plaats van aangesloten organisaties om de regionale palliatieve agenda te bespreken.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB wordt gevormd door drie bestuurders netwerkleden. Zij vertegenwoordigen alle bestuurders van lidorganisaties: Amphia Ziekenhuis, VVT /Thebe; Huisarstenzorgrgroep

Inhoudelijke stuurgroep

De acht leden van de inhoudelijke stuurgroep vertegenwoordigen een doelgroep of sector. Zij geven advies aan het DB: VPTZ, Transmuraal consultatieteam, Huisartsen, Bijzondere doelgroepen, VVT organisatiesaties.

Subnetwerken palliatieve zorg

Het netwerk Stadsgewest Breda is oorsponkelijk ontstaan uit vijf subnewerken. in de samengevoegde twee subnetwerken zitten zorgverleners uit de praktijk van alle aangesloten organisaties. 

Expertgroep Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

In september 2008 is op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep opgericht. Het initiatief komt voort uit een onderzoek in de regio naar de knelpunten in palliatieve zorg voor deze doelgroep. Vanaf 2018 zijn Brabant breed organisaties uit de verstandelijke gehandicaptensector aangesloten. 

Casuswerkgroep VG/VZ/GGZ

Consortium

Het netwerk neemt deel aan het Consortium Zuidwest Nederland

 

 • Altenastaete Woon/Thuiszorg
 • Amarant
 • Amphia
 • Anna voor Zorg
 • Attenza
 • Avoord 
 • Buurtzorg Nederland, regio Breda/Land van Heusden en Altena
 • De Honingraad
 • De Wijngaerd
 • Dunya Zorg en Welzijn
 • GGzBreburg
 • Het Hoge Veer
 • LHV-Huisartsenkring West Brabant
 • Mijzo
 • Park Zuiderhout
 • Prisma
 • Raffy-Leystroom
 • Rivas zorggroep
 • Seniorenresidentie Ruitersbos
 • SOVAK
 • Surplus zorg
 • VPTZ StiB 
 • VPTZ Surplus 
 • VPTZ West-Brabant & Tholen
 • Thebe
 • Thuiszorg Groot Brabant
 • Zorgplein Maaswaarden

 

Contact