Consultatie team

Transmuraal Palliatief Adviesteam 

Het Transmuraal Palliatief Advies Team (Transmuraal PAT) ondersteunt zorgprofessionals in de netwerkregio Stadsgewest Breda bij het geven van palliatieve zorg. Het helpt bovendien bij het vroegtijdige herkennen van de palliatieve fase en bij gezamenlijke besluitvorming, ofwel shared decision making. Dit doet zij door het geven van telefonisch advies. Belangrijk om te weten is dat het palliatief team de zorg/behandeling niet overneemt. Het team baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft het team toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. 

De vragen kunnen gaan over:

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals bijvoorbeeld pijn, verwardheid en misselijkheid;
  • De behandeling van refractaire symptomen en levenseinde problematiek;
  • Complexe verpleegkundige aspecten als mondzorg, wondzorg, obstipatie en voeding;
  • Sociaal emotionele en spirituele vraagstukken;
  • Praktische zaken op het gebied van organisatie van zorg (sociale kaart);
  • Het doorspreken van een anticiperend zorgplan.

De consulenten zijn kaderartsen palliatieve zorg en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg. Het team is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur, via het telefoonnummer 076 595 30 10.
Buiten kantoortijden en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met het consultatieteam van het IKNL via het telefoonnummer 0900 297 16 16.

Digitale flyer

Contact