Palliatieve zorg voor specifieke doelgroepen

WEBSITE-ICOON-NPZ-diap-05-Specifieke-doelgroepen.pngDe zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met psychische problematiek bieden palliatieve zorg in de laatste levensfase aan hun bewoners. Het Netwerk Integrale Kindzorg kan ondersteunen bij de palliatieve zorg voor kinderen.

Hartekamp Groep
Eekhoornlaan 1, Heemstede
Voor mensen met een verstandelijke beperking, enkel of meervoudig. Er is 1 bed beschikbaar voor opname palliatieve patiënt van buiten de Hartekampgroep. Beschikbaarheid op aanvraag via telefonisch contact.
Contact: 023 – 510 13 45 (keuze 2) of via mail csp@hartekampgroep.nl

Ons Tweede Thuis
Voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Palliatieve zorg wordt alleen geboden aan cliënten al in zorg.
Contact: 029 – 735 38 72 of via mail zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

RIBW K/AM 
De Boshoek, Zon Bastion 5, Velserbroek
Voor mensen met psychische of psychosociale problematiek. Coördinator palliatieve zorg aanwezig voor begeleiding, ondersteuning, coaching of advies voor cliënt die psychisch kwetsbaar is in een palliatieve fase.
Contact: 088 214 80 00 of via mail: postbus@ribw-kam.nl

Netwerk Integrale Kindzorg
Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noord-Holland & Flevoland is een netwerk van ervaren (zorg)professionals. Samen zorgen we ervoor dat je de hulp krijgt waar het hele gezin behoefte aan heeft als een van de kinderen ernstig ziek is.
Contact: 06 19 06 43 61 of via mail info@niknoordholland.nl.

Contact en aanmelden nieuwsbrief