Zorgpad Stervensfase (nulmeting)
Publicatie

Zorgpad Stervensfase (nulmeting)

  • Datum publicatie 1 januari 2017
  • Uitgever IKNL
  • Type formulier
Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019

De invoering van het Zorgpad Stervensfase beoogt een verbetering van de kwaliteit van zorg in de stervensfase. Vaak bestaat er gevoelsmatig wel een idee over de kwaliteit van de zorg, maar dit is dikwijls gekleurd en geeft in de meeste gevallen geen helder beeld. Om werkelijk het effect van de invoering van het zorgpad te bepalen is het noodzakelijk een vergelijking te maken tussen de (documentatie van de) geleverde zorg in de periode voor en na de invoering.

Een meting aan de hand van een gestructureerde vragenlijst geeft een objectief beeld van de geleverde zorg. De nulmeting Zorgpad Stervensfase bestaat uit een vragenlijst waarbij systematisch gegevens verzameld worden over:

  • de beoordeling bij het begin van de stervensfase over de patiënt; 
  • de beoordeling van patiëntgebonden problemen in de stervensfase en
  • de zorg na het overlijden.

De resultaten van deze nulmeting Zorgpad Stervensfase maken duidelijk welke zorg in de stervensfase wel en niet is verleend en of het genoteerd staat in het verpleegkundig of medisch dossier.

Meer informatie Zorgpad Stervensfase

Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.