Symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting in thuissituatie (protocol)
Publicatie

Symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting in thuissituatie (protocol)

  • Datum publicatie 2 april 2020
  • Auteur Wilbert Dominicus, Fennanke Hanninga, Els Roelofs, Tamara PLatteel, An Reyners, Fabienne Warmerdam, Robbert van Alphen e.a.
  • Uitgever NHG en NVMO
  • Type leidraad
Contactpersoon Marianne Klinkenberg Fibula
Laatst geactualiseerd: 2 april 2020

Protocol waarmee huisartsen en wijkverpleegkundigen handvatten krijgen aangereikt voor symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19 in de terminale fase die thuis verblijven.

Download

Symptoombestrijding in de thuissituatie bij patiënten met een COVID-19 (Corona) in de laatste levensfase 

Deze publicatie heeft betrekking op COVID-19-patiënten.

Contactpersoon Marianne Klinkenberg Fibula
Laatst geactualiseerd: 2 april 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.