Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen ('I-HARP')
Publicatie

Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen ('I-HARP')

  • Datum publicatie 28 september 2020
  • Auteur Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Radboud UMC en Harteraad
  • Type handreiking
Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 19 augustus 2021

I-HARP: Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften

Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. 'I-HARP' is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. I-HARP, die via Palliaweb wordt aangeboden, staat voor Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften. 

I-HARP bestaat uit drie delen. Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en dertien laagdrempelige signaleringsvragen. Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met 'ja' beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften. In deel 3 (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan.

Hoe,waar en wanneer I-HARP in te zetten

I-HARP is te gebruiken voor iedere patiënt met gevorderd hartfalen (NYHA klasse III of IV), dus niet enkel in de terminale fase. Het hulpmiddel is afgestemd op de richtlijn voor palliatieve zorg bij hartfalen. Het is voor zorgverleners in elke zorgsetting in te zetten tijdens gesprekken met patiënten. Het hulpmiddel heeft oog voor naaste(n); Bij voorkeur worden zij dan ook betrokken bij het gesprek. 

Volg de I-HARP e-learning

In de e-learning leer je meer over palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen en leer je hoe je I-HARP kunt gebruiken. Deze e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners huisartsenzorg.

De e-learning duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit drie modules:

  • Waarom is signaleren belangrijk?
  • I-HARP gebruiken
  • En verder..

Je hoeft de verschillende onderdelen niet allemaal in één keer te maken; je kunt op een moment dat het jou uitkomt één of enkele onderdelen afronden.

Download 

De I-HARP met instructie

De Engelstalige versie van de I-HARP

Betrokken partijen

I-HARP is een project van de Universiteit MaastrichtMaastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+)Radboud UMC en Harteraad. Het project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ Het kernteam bestaat uit:

  • Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en onderzoeker, Ciro Horn
  • Dr. Stephanie Ament, onderzoeker zorginnovatie en implementatie, MUMC+, CAPHRI, afdeling Health Services Research (HSR)
  • Prof. Dr. Marieke van den Beuken - Van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, MUMC+, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht
  • Dr. Josiane Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, coördinator hartfalen en onderzoeker, MUMC+, afdeling Patiënt en Veiligheid

Meer informatie over de samenstelling van de projectgroep op de website van MUMC+.

Meer over de I-HARP

Palliatieve behoeften bij hartfalen eerder herkennen: zo doe je dat, Nursing, 23-11-2020
Tijdig signaleren van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen, Cordiaal 5-2020 (uitgave van de NVHVV)

Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 19 augustus 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.