I-HARP in het ziekenhuis (folder)
Hulpmiddel

I-HARP in het ziekenhuis (folder)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+
  • Soort Toolbox
  • Gebruiker Beleidsmakers, Medisch specialisten, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie mei 2021
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 februari 2024

I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het tijdig herkennen en bij het richting geven aan de zorg.

Het hulpmiddel I-HARP in het ziekenhuis.Tips voor implementatie is specifiek gericht op het ziekenhuis. Het kan een startpunt zijn om aandacht te geven aan palliatieve zorg naast de traditionele zorg. Het is een instrument om in gesprek te gaan met de patiënt. De hartfalenverpleegkundige of verpleegkundig specialist kan hierin de regie hebben door signalen te verzamelen en de cardioloog hierover te informeren. Deze informatie kan worden meegenomen in het consult met de patiënt. Naast regie is ook samenwerking met andere zorgverleners en terugkoppeling van de hoofdbevindingen met de eerstelijnszorg belangrijk.

De inhoud sluit aan op de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA -klasse (gevorderd hartfalen).

Dit hulpmiddel is onderdeel van een pakket met de volgende hulpmiddelen: 

Inzet hulpmiddel

De tips voor de implementatie van I-HARP ondersteunen de regie en het zorgproces in het ziekenhuis.
 

Naar het hulpmiddel


Randvoorwaarden voor implementatie 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar:


Dit hulpmiddel is mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.