De onvervulde zorgbehoeften van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten: multicenter observationeel onderzoek
Publicatie

De onvervulde zorgbehoeften van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten: multicenter observationeel onderzoek

  • Datum publicatie 25 juli 2023
  • Auteur Driessen et al.
  • Organisatie BMJ Supportive & Palliative Care
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Mantelzorger, Medisch specialist, Naaste, Patiënt, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Helen Driessen Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 3 augustus 2023

De zorgbehoeften van patiënten met gevorderde kanker en naasten veranderen voortdurend. Dit onderzoek richtte zich op de zorggerelateerde problemen en behoeften van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Dit gebeurde vanuit het perspectief van ‘Oncologische advies en informatiecentra’.

Methode

In dit cross-sectionele onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het eQuiPe-onderzoek: een observationeel cohortonderzoek waaraan 40 Nederlandse ziekenhuizen deelnamen. Alle volwassen patiënten met een diagnose van gevorderde kanker en hun naasten kwamen in aanmerking voor deelname. De zorgproblemen en -behoeften van patiënten en naasten werden in kaart gebracht met ‘The Problems and Needs in Palliative Care questionnaire’ (PNPC sv). Socio-demografische factoren werden ook verzameld.

Resultaten

1103 patiënten met gevorderde kanker en 831naasten werden geïncludeerd. Zowel patiënten (M=60.3, SD=29.0) als naasten(M=59.2, SD=26.6) ervoeren de meeste problemen op het gebied van ‘emoties’. Zowel patiënten (M=14,0, SD=24,2) als naasten (M=17,7, SD=25,7) rapporteerden het vaakst onvervulde behoeften binnen dit domein. De grootste onvervulde behoefte van patiënten was 'zorgen maken over de toekomst van mijn dierbaren' (22,0%); voor naasten was dit 'angst voor lichamelijk lijden van de patiënt' (32,8%). Er was geen duidelijke relatie tussen socio-demografische factoren en de ervaren onvervulde behoeften.

Conclusie

De meest genoemde onvervulde behoeften bestonden uit angsten en zorgen, gevolgd door een breed scala aan praktische onderwerpen binnen meerdere domeinen waarover ze informatie en advies wilden krijgen. Deze onvervulde zorgbehoeften zijn dus niet beperkt tot items die alleen binnen de medische zorg kunnen worden aangepakt. Oncologische advies en informatiecentra kunnen daarom een rol spelen bij het verminderen van de onvervulde behoeften van (potentiële) bezoekers, aangezien deze centra ondersteuning bieden op een breed scala aan onderwerpen.

Relevantie voor de praktijk

  • Niet alle onvervulde behoeften van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten die zijn gevonden, zijn van 'medische' aard.
  • De onvervulde niet-medische behoeften van de patiënten en hun naasten sluiten goed aan bij het aanbod van oncologische advies en informatiecentra.
  • Oncologische advies- en informatiecentra kunnen van toegevoegde waarde zijn voor patiënten, naasten en zorgverleners: De zorg die zij bieden worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van hun bezoekers en zijn minder beperkt door werkdruk en beperkte tijd, in tegenstelling tot formele zorg.

Over de publicatie

Driessen, H. P. A., Busschbach, J. J. V., van der Rijt, C. C. D., et al. (2023). Unmet care needs of patients with advanced cancer and their relatives: multicentre observational study. BMJ Supportive & Palliative Care. https://doi.org/10.1136/spcare-2023-004242

 

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.

Dien een samenvatting in

 

Voor vragen, neem contact op met:
Helen Driessen Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 3 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.